בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות

נשמח לאתגר אותם

בקייטנה של

מרכז טיפוסים

חווית אקסטרים של טיפוס ומסלולי נינג'ה, ספורט, אקרונינג'ה, סדנת פארקור, קיר טיפוס חיצוני, סלאקליין, חיזוק ושיפור היציבה קורדינאציה וריכוז.

בהדרכת מאמנים מוסמכים ובהנחייה מקצועית של מרפאה בעיסוק

מחזור ראשון: 9-16 באוגוסט
מחזור שני: 17-24 באוגוסט

הקייטנה מתקיימת בפרדס חנה

לפרטים והרשמה:

בקייטנה של מרכז טיפוסים

נשמח לאתגר אותם

בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות